VIRKSOMHEDENS TRUMFKORT:

MEDARBEJDERTRIVSEL

HVORFOR ANSÆTTE EN TRIVSELSCOACH?

 

En trivselscoach sender et klart signal om, at medarbejdertrivsel er i høj fokus i jeres virksomhed og er en erkendelse af, at den enkelte medarbejders trivsel og kvaliteten af samarbejdet medarbejderne imellem, har en direkte påvirkning på de opnåede resultater i virksomheden. En uvildig coach med fokus på virksomhedens vigtigste ressource er nemlig direkte målbar på bundlinjen.

En trivselscoach bidrager direkte til;

  • lavere sygefravær
  • lavere stressniveau
  • lavere medarbejderomsætning
  • øget samarbejde
  • færre konflikter
  • øget tillid
  • flere opnåede mål
  • mere klar retning og fokus

INGEN HAR RÅD TIL AT SAMARBEJDET IKKE FUNGERER

Et godt samarbejde er en forudsætning for succes og udvikling i en hvilken som helst virksomhed. Hvor meget værdi og energi, tror du, der går tabt i din virksomhed pga. dårligt eller manglende samarbejde?

 

60 % af danske ledere kan identificere stress og mistrivsel; af dem ved imidlertid 71% ikke, hvordan de skal tackle det1. Måske kan du også genkende det?

 

Dårligt samarbejde, stress og mistrivsel går hånd i hånd. Det koster ca. 500.000 kr at erstatte en sygmeldt medarbejder med akademisk uddannelse2. Stress koster samfundet 14 milliarder kroner om året, hvad koster det din virksomhed?

SÆT MEDARBEJDERTRIVSEL I FOKUS I DIN VIRKSOMHED

MED MIG SOM JERES TRIVSELSCOACH

Hej!

Mit navn er Monika Wanner. Som trivselscoach er jeg en synlig upartisk støtte i hverdagen både for ledere, medarbejdere og de enkelte teams med det formål at øge medarbejdertrivslen og styrke samarbejdet.

Jeg arbejder både med den enkelte samt systemisk med hele teamet i jeres virksomhed.

Jeg tror ikke på quick fixes, som løsning af alle jeres udfordringer. Det er min erfaring, at et kontinuerlig fokus på de små tiltag i hverdagen er det, der ændrer trivselskulturen i virksomheden.

Mange danske virksomheder gør allerede meget for at forebygge stress og styrke trivslen på arbejdspladsen. Medarbejderne bliver sendt på workshops og inspirerende foredrag, der bliver udarbejdet arbejdsmiljøplaner og politiker til at fremme den sociale kapital. Ofte bliver lederne og medarbejderne dog derefter overladt til sig selv for at implementere disse tiltag i hverdagen. Min opgave som trivselscoach er at støtte og motivere jer i, at ideerne og de gode hensigter bliver til noget. Jeg er den, der sikrer at den enkelte ikke står alene med at bryde vanerne eller føler sig forkert, hvis de ønskede forandringer ikke opnåes hurtigt nok.

 

HVAD KAN DU BRUGE MIG TIL

SOM JERES TRIVSELSCOACH?

STRESS

Håndtering og forebyggelse på individ- og gruppeniveau.

En trivselscoach er en upartisk støtteperson for den enkelte til at identificere de største årsager til stress og muligheden for at ændre dem. Det kan f.eks. være prioritering af arbejdsopgaver, uhensigtsmæssige arbejdsrutiner eller kommunikationen mellem kolleger og leder. Ofte er det noget helt andet end det man ved første øjekast troede var den største årsag til stress.

På gruppeniveau arbejder jeg som trivselscoach ud fra en systemisk tankegang og ser på hele teamets dynamik som bl.a. tryghed i gruppen til at udtale sig frit, muligheden for støtte, uløste konflikter og kommunikationsudfordringer samt manglende sammenhold og fælles retning.

Jeg støtter, giver feedback og rådgiver om mulige tiltag, når det er nødvendigt. Jeg kan ligeledes holde oplæg eller workshops omhandlende stress.

KOMMUNIKATION

På individ- og gruppeniveau.

Hvordan kommunikerer du f.eks. bedst med en kollega omkring de mange fejl i det arbejde, han overleverer til dig, uden at jeres samarbejde går i hårdknude? Med mig som trivselscoach kan du øve samtalen og få feedback på din kommunikation, således at du er bedst mulig forberedt til samtalen med din kollega.

På gruppeniveau er det meget tryghedsskabende at etablere en fælles ramme for hvilken kommunikationsform gruppen ønsker. Jeg er som teamcoach klædt på til at facilitere denne proces.

KONFLIKTER

Håndtering og forebyggelse på individ- og gruppeniveau.

På alle arbejdspladser er der konflikter. Det er menneskeligt, men også meget drænende, når konflikten ikke håndteres og i stedet får lov at fylde under overfladen. Det er vigtigt, at tage en uoverensstemmels i opløbet før den udvikler sig og påvirker samarbejdet mellem de involverede. At italesætte usagte konflikter og uoverensstemmelser frigiver en masse energi. Den enkelte kan bruge trivselscoachen til at kortlægge, hvordan man mest hensigtsmæssigt griber konflikten an, arbejder med sin kommunikation, får en større rummelighed over for den anden part og får konkrete værktøjer til at løse konflikten. Trivselscoachen kan også agere mediator mellem parterne.

MÅL, VISION OG FÆLLES RETNING

På individ- og gruppeniveau.

Forestil dig; du er en del af en gruppe, hvor I har tillid til hinanden. Der er plads til at sige sin mening og du bliver hørt. Der er mere fokus på hvordan I støtter hinanden og bruger hinandens forskelligheder som styrker, end at være på vagt over for hinanden. Der er en fælles forståelse af, hvordan I gerne vil være som team. Der er klare mål og spilleregler samt en vision for teamet, der kan mærkes i det daglige arbejde. Det er, når du trives på din arbejdsplads!

 

Trivselscoachen er den, der faciliterer denne proces og holder det nødvendige fokus i hverdagen frem til ændringerne er blevet forankret i teamets kultur.

Den enkelte kan ligeledes bruge trivselscoachen til at sætte sig mål, kigge på mulige forhindringer og få en fortrolig støtte til at opnå de ønskede resultater.

Kilder:

1) AS3 undersøgelse, baseret på svar fra over 200 ledere.

2) Statens Institut for Folkesundhed

KONTAKT

Jægersborg, Danmark

trivselscoach@monikawanner.dk

Tel: 21 86 21 01

"Store idéer er glimrende, ofte handler succes mange gange om at gøre de små ting rigtigt."